КРЕАТИВЕН И ОДДЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ШАБЛОНИ

Составен од тим на дизајнери и шаблонери кои

ја трансформираат вашата визија во реална жива креација:

 • од идеја до готов производ

 • изработка на базни шаблони

 • градирање, дигитализација и печатење на шаблони

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ

Многу искусен тим од техничари за:

 • секојдневна контрола на квалитетот

 • технички совети и решенија за проблеми во производство

 • предлози за понатамошно усовршување на производот

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Овој оддел е одговорен за:

 • одржување креативна и здрава средина за работа

 • поставување цели за развој на кариера и професионализам

 • професионален и развој на кариера

 • одржување на стандардот за квалитет ИСО 9001:2015

ОДДЕЛ ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ

 • Подготовка и асистенција на изработка на документи за увоз и извоз

КОМЕРЦИЈАЛЕН ОДДЕЛ

 • координаторот за клиенти дава дневен извештај            на клиентот

 • техничка подготовка на налози

 • набавка на основен и помошен материјал

 • организирање на транспорт

АТЕЛЈЕ ЗА КРЕАЦИИ

Опременоста со современи машини овозможува:

 • изработка на мустри и колекции

 • изработка на специјални големини, М2М

 • изработка на мали и постојани налози

 • изработка на деликатни модели

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Понатамошна измена на производите преку:

 • повеќе од 20 различни технологии на перење и техники на доработка

 • боење на облека во бараната нијанса

 • печатење

 • везење

МАГАЦИН

 • Магацински простор од 500 м2 организиран за распоредување и чување основен и помошен материјал

 • Транспорт на основниот и помошниот материјал до производителите

 • Чување на готовиот производ  до испорака

Контакт

Goce Delcev 34

2000 Stip

Macedonia

+389 32 223 915

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now